Đăng nhập | Quên mật khẩu
 
Cố vấn học tập
 
THÔNG BÁO
 
Thông báo về việc đăng ký dự kiến môn học kỳ Hè năm 2016
(Cập nhật lúc 16:28 | 25/03/2016 )
 

Căn cứ dự kiến mở kỳ học hè năm 2016, Phòng Quản lý đào tạo thông báo tổ chức đăng ký học Hè năm 2016 cho sinh viên các khoá chính quy, thời gian và hình thức đăng ký như sau:

1. Từ ngày 28/3- 15/4/2016: cho phép sinh viên đăng ký học các học phần học kỳ hè qua portal tinchi.ftu.edu.vn hoặc tinchi2.ftu.edu.vn

Trong lần đăng ký này, sinh viên ghi danh vào các lớp học phần dự kiến mở trong học kỳ hè.

Trên cơ sở đăng ký của sinh viên của sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo sẽ thống kê, tổng hợp danh sách, lập lớp và tổ chức các lớp học phần để sinh viên đăng ký chính thức.

Việc đăng ký trong giai đoạn này chỉ nhằm lập danh sách dự kiến, không phải là danh sách chính thức sẽ mở lớp trong kỳ hè

2. Từ ngày 16-30/4/2016: Phòng Quản lý đào tạo sẽ công bố thời khoá biểu các học phần tín chỉ sẽ chính thức mở trong kỳ hè

3. Từ 01-15/5/2016: Tổ chức đăng ký chính thức các học phần tín chỉ trong học kỳ Hè 2016

4. Ngày 25/5/2016: Công bố danh sách các học phần tín chỉ và danh sách sinh viên chính thức đủ điều kiện tham dự kỳ học Hè năm 2016

Lưu ý:

1. Thời gian: từ 01/7 đến 08/8/2016.

Thời gian học: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, nghỉ Chủ nhật.

Thi kết thúc học phần: trước 20/8/2016

(Trong học kỳ hè, cho phép sinh viên của cơ sở TP. Hồ Chí Minh và Quảng Ninh được đăng ký học ghép cùng sinh viên của cơ sở Hà Nội.

Điểm học hè được tính vào kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016).

2. Điều kiện mở lớp học phần:

- Sinh viên có nhu cầu, tự nguyện đăngký học hè: Sinh viên đăng ký học trực tuyến các học phần nhà trường mở lớp trong hè.

(Trong học kỳ Hè năm 2016:

+ Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký: 15 tín chỉ hoặc không quá 5 học phần đối với sinh viên các khoá, trừ sinh viên đang trong thời gian thực tập giữa khoá – chỉ được đăng ký học 1 học phần hoặc không quá 3 tín chỉ, không tính học phần tiếng Anh cơ sở được miễn

+ Tổng số tín chỉ đăng ký cho 1 chuyên ngành đào tạo trong học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 không quá 39 tín chỉ, gồm cả số tín chỉ của học phần đã học trong kỳ chính và học phần trong kỳ Hè)

Khoa/Bộ môn có thể bố trí giảng viên giảng dạy trong kỳ hè.

Lớp học phần phải bảo đảm bảosĩ số tối thiểu:

+ 30 sinh viên/lớp học phần ngoại ngữ,lớp học phần của chương trình CLC

+ 50 sinh viên/lớp đối với các lớp học phần khác.

Trong trường hợp số lượng sinh viên đăng ký không đủ sĩ số tối thiểu, lớp học phần vẫn được tổ chức nếu tất cả sinh viên đã đăng ký tự nguyện đóng góp bổ sung kinh phí còn thiếu (được tính trên cơ sở sĩ số tối thiểu) nhưng phải đảm bảo sĩ số trên 10 sinh viên/ lớp học phần, đồng thời phải được Phòng Quản lý đào tạo và Khoa/Bộ môn có liên quan đồng ý cho phép mở lớp

Học phí của học kỳ hè được tính theo mức học phí của học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 và phải được hoàn thành cùng các học phần đăng ký trong học kỳ chính thức, trước ngày 30/11/2016.

 

 
 
 
CÁC TIN KHÁC
Thông báo về việc in kết quả đăng ký - kỳ 2, năm học 2015 - 2016
MỞ KHOÁ CÁC HỌC PHẦN TÍN CHỈ
Thông BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016
Thông báo về việc Huỷ và đăng ký thêm các học phần tín chỉ - học kỳ 1 năm học 2015 - 2016
Huớng dẫn sinh viên đăng ký
Kế hoạch và phân bổ thời gian đăng ký của sinh viên
Thông báo bảo trì hệ thống
Thông báo về việc điều chỉnh kết quả đăng ký kỳ hè (2014-2015) đối với sinh viên K51 đang thực tập giữa khoá
Thông báo kiểm tra danh sách và đăng ký thực tập giữa khoá cùng sinh viên K51
Thông báo tổ chức thi lại học phần Giáo dục thể chất (BƠI)
Danh sách sinh viên đề nghị xét tốt nghiệp đợt tháng 1 năm 2015
Thông báo về việc đăng ký vào lớp tín chỉ - tiếng anh cơ sở
Kế hoạch thực hiện HPTN dành cho sinh viên đại học chính quy đợt 1 năm 2015 và hướng dẫn dành cho sinh viên
CHÀO MỪNG CÁC TÂN SINH VIÊN
Gia hạn thời gian đăng ký học phần tín chỉ
 
Tổng lượt truy cập: 5152869 - Số sinh viên Online: 157
Bản quyền © 2011 Công ty Cổ phần Giải pháp Giáo dục Nam Việt
Trụ sở chính: Số 1 Ngõ 165 Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 043.7858237 * Fax: +043.7858237 * Email: tungnk@thienan.edu.vn - tungnk@namvietjsc.edu.vn